Tin Mới

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty TNHH sản phẩm công gnhe65 FPT :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Vi, Thị Thùy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 61 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Quản trị nhân sự–Đào tạo,
Tác giả bổ sung : Vũ, Hải Anh, Ths. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84542
Luận Văn : Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty TNHH sản phẩm công gnhe65 FPT :
Tên File : 84542.pdf

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty TNHH sản phẩm công gnhe65 FPT :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty TNHH sản phẩm công gnhe65 FPT :

Keyword SEO : Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty TNHH sản phẩm công gnhe65 FPT :