Tin Mới

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Phạm, Ngọc Vinh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 48tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Tín dụng–Bất động sản,
Tác giả bổ sung : Vũ, Thị Phượng , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77513
Luận Văn : Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn :
Tên File : 77513.pdf

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank - Chi nhánh Sài Gòn :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn :

Keyword SEO : Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn :