Tin Mới

Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống kế toán trách nhiệm.Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam. Các biện pháp tổ chức và nâng cao vai trò của hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đình Hùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 53 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Hệ thống kế toán trách nhiệm.Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam. Các biện pháp tổ chức và nâng cao vai trò của hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp Việt Nam..
Chủ Đề : Kế toán–Tổ chức hệ thống kế toán, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Phạm, Văn Dược, TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 41105
Luận Văn : Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam
Tên File : 41105.pdf

Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam

Keyword SEO : Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam