Tin Mới

Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Đoàn, Thanh Tùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Ủy ban chứng khoán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 125 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Thanh toán giao dịch chứng khoán–Ứng dụng tin học,
Tác giả bổ sung : Đoàn, Thanh Tùng
Số Kiểm Soát : 46990
Luận Văn : Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán :
Tên File : 46990.pdf

Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán :

Keyword SEO : Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán :