Tin Mới

Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp :

Tổng quan về thị trường dược phẩm Việt Nam; Thực trạng ngành công nghiệp dược Việt Nam; Giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam đến năm 2010; Kết Luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thị Mỹ Hạnh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 67 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về thị trường dược phẩm Việt Nam; Thực trạng ngành công nghiệp dược Việt Nam; Giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam đến năm 2010; Kết Luận.
Chủ Đề : Kho bạc nhà nước–Ứng dụng tin học,
Tác giả bổ sung : Sử, Đình Thành , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47851
Luận Văn : Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp :
Tên File : 47851.pdf

Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp :

Keyword SEO : Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp :