Tin Mới

Ứng dụng lý thuyết cầu, cung trong việc lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long

Một số vấn đề cơ bản trong lí thuyết cầu, cung. Ứng dụng lí thuyết cầu, cung nghiên cứu thị trường trái cây đồng bằng SCL. Lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở ĐBSCL đến năm 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Đoàn, Thị Mỹ Hạnh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 148 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Một số vấn đề cơ bản trong lí thuyết cầu, cung. Ứng dụng lí thuyết cầu, cung nghiên cứu thị trường trái cây đồng bằng SCL. Lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở ĐBSCL đến năm 2010..
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Phát triển kinh tế–Vùng cây ăn trái–ĐBSCL, Thị trường giá cả–Ứng dụng lý thuyết cầu, cung,
Tác giả bổ sung : Đoàn, Thị Mỹ Hạnh
Số Kiểm Soát : 41587
Luận Văn : Ứng dụng lý thuyết cầu, cung trong việc lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long
Tên File : 41587.pdf

Ứng dụng lý thuyết cầu, cung trong việc lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Ứng dụng lý thuyết cầu, cung trong việc lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long

Keyword SEO : Ứng dụng lý thuyết cầu, cung trong việc lựa chọn giải pháp phát triển vùng cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long