Tin Mới

Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

Giới thiệu công trình nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết về mô hình tài chính và những quyết định trong tài chính công ty. Hệ thống hoá các mô hình sử dụng trong quyết định tài chính công ty. Khảo sát thực trạng sử dụng mô hình trong quyết định tài chính công ty. Hướng dẫn ứng dụng các mô hình trong quyết định tài chính công ty.

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Minh Kiều
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 150 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Giới thiệu công trình nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết về mô hình tài chính và những quyết định trong tài chính công ty. Hệ thống hoá các mô hình sử dụng trong quyết định tài chính công ty. Khảo sát thực trạng sử dụng mô hình trong quyết định tài chính công ty. Hướng dẫn ứng dụng các mô hình trong quyết định tài chính công ty.
Chủ Đề : Công trình nghiên cứu khoa học, Quản trị tài chính, Tài chính công ty–Mô hình toán,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Minh Kiều
Số Kiểm Soát : 42897
Luận Văn : Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty
Tên File : 42897.pdf

Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

Keyword SEO : Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty