Tin Mới

Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi (Kèm bảng tóm tắt)

– Một số vấn đề lý luận về điều tra chọn mẫu- Thực trạng điều tra cho5nma64u để thu thập số liệu thống kê về chăn nuôi ở Việt Nam- Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi ở TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Hà, Văn Sơn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 133 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Một số vấn đề lý luận về điều tra chọn mẫu- Thực trạng điều tra cho5nma64u để thu thập số liệu thống kê về chăn nuôi ở Việt Nam- Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi ở TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.
Chủ Đề : Chăn nuôi–Phương pháp thống kê, Luận án tiến sĩ, Thống kê–Chăn nuôi,
Tác giả bổ sung : Hà, Văn Sơn
Số Kiểm Soát : 46970
Luận Văn : Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi (Kèm bảng tóm tắt)
Tên File : 46970.pdf

Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi (Kèm bảng tóm tắt)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi (Kèm bảng tóm tắt)

Keyword SEO : Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi (Kèm bảng tóm tắt)