Tin Mới

Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính :

Thực trạng và đánh giá vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Nguyễn Quỳnh Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 51 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và đánh giá vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính
Chủ Đề : Bảo hiểm tiền gửi–VN, Chính sách công,
Tác giả bổ sung : Trần Thị Quế Giang , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72317
Luận Văn : Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính :
Tên File : 72317.pdf

Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính :

Keyword SEO : Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính :