Tin Mới

Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam :

Những vấn đề chung về Khuôn mẫu lý thuyết kế toán. Thực trạng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán ở Việt Nam. Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đặng, Thị Kim Thúy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 89 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Những vấn đề chung về Khuôn mẫu lý thuyết kế toán. Thực trạng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán ở Việt Nam. Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ Đề : Kế toán doanh nghiệp, Kế toán–Hoàn thiện hệ thống,
Tác giả bổ sung : Vũ, Hữu Đức ; PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69897
Luận Văn : Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam :
Tên File : 69897.pdf

Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam :

Keyword SEO : Vận dụng Khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam :