Tin Mới

Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững vào việc đánh giá phát triển ngành công nghiệp Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn Văn Chiển
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 141 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Kinh tế công nghiệp–Phát triển bền vững,
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 70422
Luận Văn : Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững vào việc đánh giá phát triển ngành công nghiệp Việt Nam
Tên File : 70422.pdf

Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững vào việc đánh giá phát triển ngành công nghiệp Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững vào việc đánh giá phát triển ngành công nghiệp Việt Nam

Keyword SEO : Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững vào việc đánh giá phát triển ngành công nghiệp Việt Nam