Tin Mới

What do premiums paid for bank M&As reflect? The case of the European Union

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Hagendorff, Jens
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Banks, M&A
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 79173
Luận Văn : What do premiums paid for bank M&As reflect? The case of the European Union
Tên File : 79173.pdf

What do premiums paid for bank M&As reflect? The case of the European Union

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: What do premiums paid for bank M&As reflect? The case of the European Union

Keyword SEO : What do premiums paid for bank M&As reflect? The case of the European Union