Tin Mới

Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp – huyện Hóc môn :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Trần, Trọng Nhân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 70 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Bất động sản–Thẩm định giá,
Tác giả bổ sung : Hay, Sinh , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84425
Luận Văn : Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp – huyện Hóc môn :
Tên File : 84425.pdf

Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp – huyện Hóc môn :

Keyword SEO : Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp – huyện Hóc môn :