Tin Mới

Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của Hãng Hàng không :

– Cơ sở lý luận về năng lực; Giới thiệu về bộ phận giám sát phục vụ hành khách mặt đất; Thiết kế nghiên cứu và kết quả nghiên cứu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Ngân Hà
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 60 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về năng lực; Giới thiệu về bộ phận giám sát phục vụ hành khách mặt đất; Thiết kế nghiên cứu và kết quả nghiên cứu
Chủ Đề : Quản trị nhân sự,
Tác giả bổ sung : Trần, Thị Kim Dung , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 62537
Luận Văn : Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của Hãng Hàng không :
Tên File : 62537.pdf

Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của Hãng Hàng không :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của Hãng Hàng không :

Keyword SEO : Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của Hãng Hàng không :