Tin Mới

Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Bùi, Tấn Dũng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 67tr. +phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Bất động sản–Thẩm định giá trị,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Quỳnh Hoa , TS.. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84223
Luận Văn : Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM :
Tên File : 84223.pdf

Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM :

Keyword SEO : Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM :