Tin Mới

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Unilever VN 2000-2009

Lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược; Phân tích chiến lược kinh doanh công ty Unilever VN giai đoạn 1995-1999; Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Unilever VN giai đoạn 2000-2009; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Trường Sơn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 TP. Hồ Chí Minh,
Mô Tả Vật Lý : 70 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược; Phân tích chiến lược kinh doanh công ty Unilever VN giai đoạn 1995-1999; Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Unilever VN giai đoạn 2000-2009; Kết luận..
Chủ Đề : Nguồn tin điện tử, Quản trị chiến lược,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Trường Sơn
Số Kiểm Soát : 37759
Luận Văn : Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Unilever VN 2000-2009
Tên File : 37759.pdf

Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Unilever VN 2000-2009

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Unilever VN 2000-2009

Keyword SEO : Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Công Ty Unilever VN 2000-2009