Tin Mới

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 :

Lý luận cơ bản, tổng quan, chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lâm, Văn Thi
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 65tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Lý luận cơ bản, tổng quan, chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Chiến lược kinh doanh,
Tác giả bổ sung : Đinh, Phi Hổ, PGS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64459
Luận Văn : Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 :
Tên File : 64459.pdf

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 :

Keyword SEO : Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 :