Tin Mới

Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần Tài Việt – Vietstock đến năm 2015

Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược và tổng quan về loại hình dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế và tư vấn đầu tư chứng khoán ở Việt Nam. Thực trạng hoạt động của công ty cổ phần Tài Việt – VIETSTOCK. Xây dựng chiến lược phát triển của công ty cổ phần Tài Việt đến năm 2015..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Dương, Minh Vũ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 72 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược và tổng quan về loại hình dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế và tư vấn đầu tư chứng khoán ở Việt Nam. Thực trạng hoạt động của công ty cổ phần Tài Việt – VIETSTOCK. Xây dựng chiến lược phát triển của công ty cổ phần Tài Việt đến năm 2015..
Chủ Đề : Công ty cổ phần–Chiến lược phát triển, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Dương, Minh Vũ
Số Kiểm Soát : 49326
Luận Văn : Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần Tài Việt – Vietstock đến năm 2015
Tên File : 49326.pdf

Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần Tài Việt - Vietstock đến năm 2015

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần Tài Việt – Vietstock đến năm 2015

Keyword SEO : Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần Tài Việt – Vietstock đến năm 2015