Tin Mới

Xây dựng chiến lược quảng cáo truyền thông cho thương hiệu nước mắm chin – su 2009

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Hồ, Hiền Hậu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 78 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Quảng cáo–Chiến lược,
Tác giả bổ sung : Hồ, Hiền Hậu
Số Kiểm Soát : 49386
Luận Văn : Xây dựng chiến lược quảng cáo truyền thông cho thương hiệu nước mắm chin – su 2009
Tên File : 49386.pdf

Xây dựng chiến lược quảng cáo truyền thông cho thương hiệu nước mắm chin - su 2009

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng chiến lược quảng cáo truyền thông cho thương hiệu nước mắm chin – su 2009

Keyword SEO : Xây dựng chiến lược quảng cáo truyền thông cho thương hiệu nước mắm chin – su 2009