Tin Mới

Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020

– Một số vấn đề chung về Hãng hàng không chi phí thấp.- Những căn cứ cần thiết để xây dựng Hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam.- Xây dựng Hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Dương, Cao Thái Nguyên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 119 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Một số vấn đề chung về Hãng hàng không chi phí thấp.- Những căn cứ cần thiết để xây dựng Hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam.- Xây dựng Hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam..
Chủ Đề : Hàng không–Cạnh tranh–Việt Nam, Hàng không–Chất lượng dịch vụ,
Tác giả bổ sung : Dương, Cao Thái Nguyên
Số Kiểm Soát : 43261
Luận Văn : Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020
Tên File : 43261.pdf

Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020

Keyword SEO : Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020