Tin Mới

Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Tổng quan về kế toán quản trị và kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp trong sản xuất ở Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Lợi
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 168 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về kế toán quản trị và kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp trong sản xuất ở Việt Nam..
Chủ Đề : Kế toán quản trị–Doanh nghiệp sản xuất, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Huỳnh, Lợi
Số Kiểm Soát : 49179
Luận Văn : Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam
Tên File : 49179.pdf

Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Keyword SEO : Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam