Tin Mới

Xây dựng mô hình định phí – Dự phòng nghiệp vụ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Hồ, Thủy Tiên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 95 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Bảo hiểm nhân thọ–Sản phẩm–Mô hình, Đề tài nghiên cứu khoa học,
Tác giả bổ sung : Hồ, Thủy Tiên
Số Kiểm Soát : 44196
Luận Văn : Xây dựng mô hình định phí – Dự phòng nghiệp vụ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
Tên File : 44196.pdf

Xây dựng mô hình định phí - Dự phòng nghiệp vụ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng mô hình định phí – Dự phòng nghiệp vụ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Keyword SEO : Xây dựng mô hình định phí – Dự phòng nghiệp vụ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ