Tin Mới

Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh :

– Cơ sở lý luận về mô hình nhượng quyền- Thực trạng kinh doanh của các cửa hàng sinh tố tại TP.HCM- Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đình Văn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 60 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về mô hình nhượng quyền- Thực trạng kinh doanh của các cửa hàng sinh tố tại TP.HCM- Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh.
Chủ Đề : Cửa hàng nước giải khát–Kinh doanh nhượng quyền, Luận văn thạc sĩ, Thương hiệu–Nhượng quyền thương mại,
Tác giả bổ sung : Lê, Tấn Bửu , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 46783
Luận Văn : Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh :
Tên File : 46783.pdf

Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại TP. Hồ Chí Minh :