Tin Mới

Xây dựng phần mềm kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Việt
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 62 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Doanh nghiệp vừa và nhỏ–Phần mềm kế toán, Kế toán–Xử lý dữ liệu,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Việt
Số Kiểm Soát : 45483
Luận Văn : Xây dựng phần mềm kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Tên File : 45483.pdf

Xây dựng phần mềm kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng phần mềm kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Keyword SEO : Xây dựng phần mềm kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam