Tin Mới

Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Thương hiệu bền vững và vai trò của thương hiệu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững cho Vietinbank

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thị Kim Tuyền
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 160 tr. + 19 tr. phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Thương hiệu bền vững và vai trò của thương hiệu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững cho Vietinbank
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Thương hiệu, Quản trị tiếp thị–Thương hiệu,
Tác giả bổ sung : Hoàng, Đức , người hướng dẫn Nguyễn, Thị Liên Hoa , PGS.TS ;
Số Kiểm Soát : 68933
Luận Văn : Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :
Tên File : 68933.pdf

Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Keyword SEO : Xây dựng thương hiệu bền vững cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :