Tin Mới

Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Hà, KIm Tuấn Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 59tr. +phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Ngành thực phẩm–Tỷ suất chiết khấu,
Tác giả bổ sung : Hay, Sinh , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84423
Luận Văn : Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :
Tên File : 84423.pdf

Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :

Keyword SEO : Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :