Tin Mới

Xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank giai đoạn 2011-2015

Lý luận chung về thương hiệu; Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank; Một số giải pháp, kiến nghị để xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Quang Hiếu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 96 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Lý luận chung về thương hiệu; Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank; Một số giải pháp, kiến nghị để xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Thương hiệu, Quản trị tiếp thị–Thương hiệu,
Tác giả bổ sung : Lê Thanh Hà , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79850
Luận Văn : Xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank giai đoạn 2011-2015
Tên File : 79850.pdf

Xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank giai đoạn 2011-2015

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank giai đoạn 2011-2015

Keyword SEO : Xây dựng và phát triển thương hiệu Saigonbank giai đoạn 2011-2015