Tin Mới

Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :

-Cơ sở lý luận về xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại trong hội nhập kinh tế quốc tế.-Thực trạng phát triển kinh tế đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua.-Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp để đẩy mạnh phát triển..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hồng Hải
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 174 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : -Cơ sở lý luận về xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại trong hội nhập kinh tế quốc tế.-Thực trạng phát triển kinh tế đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua.-Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp để đẩy mạnh phát triển..
Chủ Đề : Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế–Hội nhập,
Tác giả bổ sung : Đào, Duy Huân , PGS.TS ; Nguyễn, Văn Chiển , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 49769
Luận Văn : Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :
Tên File : 49769.pdf

Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :

Keyword SEO : Xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế :